ЛИСТА ШКОЛА СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА

НАЗИВ ШКОЛЕ

МЕСТО

 

ГОДИНА
УВОЂЕЊА  ОГЛЕДА

 

ТРЕНУТАН
БРОЈ ОДЕЉЕЊА
IV РАЗРЕДА

1

Електротехничка школа
„Никола Тесла“
26100 Панчево,
Максима Горког 7

2013.

1

2

Техничка школа
„Иван Сарић“
24000 Суботица,
Трг Лазара Нешића 9,

2013.

1

3

Техничка школа
9. Мај
21400 Бачка Паланка,
Kраља Петра I 2

2013.

1

4

Техничка школа 21220 Бечеј,
Уроша Предића 1

2013.

1

5

Електротехничка школа
„Михајло Пупин“
21000 Нови Сад,
Футошка 17

2012.

1

6

Електротехничка школа
„Никола Тесла“
11000 Београд,
Краљице Наталије 31

2012.

1

7

Електротехничка школа
„Раде Кончар“
11000 Београд,
Браће Грим 32

2013.

2

8

Електротехничка школа „Земун“ 11080 Београд (Земун)
Наде Димић 4

2013.

1

9

Техничка школа 11400 Младеновац
Вука Караџића 75

2013.

1

10

Прва техничка школа 34000 Крагујевац
Радоја Домановића 8

2012.

1

11

Електротехничка и грађевинска школа „Никола Тесла“ 35000 Јагодина
Багрданска 7

2013.

1

12

Техничка школа 31000 Ужице,
Трг Светог Саве 34

2013.

1

13

Техничка школа 32000 Чачак
Цара Душана 20

2013.

1

14

Техничка школа 36300 Нови Пазар
Вука Караџића бб

2013.

1

15

Техничка школа 19000 Зајечар
Кнегиње Љубице 3-5

2013.

1

16

Техничка школа „Раде Металац“ 16000 Лесковац
Димитрије Туцовића бб

2013.

1

17

Техничка школа
Пирот
8300 Пирот
Таковска 22

2013.

1

18

Електротехничка школа
„Никола Тесла“
18000 Ниш,
Александра Медведева 18

2012.

1

19

Електротехничка школа
„Мија Станимировић“
18 116 Ниш
Булевар Цара Константина 32-34

2012.

1

20

Електро-саобраћајна техничка школа „Никола Тесла“ 36000 Краљево,
Доситејева бб

2013.

1

21

Средња школа за информационе технологије Цaрa Душaнa 34, 11080 Зeмун

2013.

3